Materiały do pobrania

pfon_logoPFON
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
www.pfon.org
dokumenty i publikacje

Najważniejsze publikacje dotyczące Zatrudnienia Wspomaganego:

01kompendium_db_praktyki"Kompendium dobrych praktyk.
Zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej"

pdfepub

 

 

02zatrudnienie_staz"Indywidualny staż i wsparcie.
Zatrudnienie wspomagane - podejście oparte na dowodach"

pdf epub

 

 

03broszura"Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
- broszura informacyjna i standardy jakości"

pdf epub

 

 

04wskazowki"Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
- zbiór praktycznych wskazówek"

pdf epub

 

 

05talenty"Rozwijanie talentów.
Ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym"

pdf epub

 

 

06intelekt"Promowanie możliwości szkolenia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną
- doświadczenia międzynarodowe"

pdf epub

 

 

07wykluczenie"Cena wykluczenia:
konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy"

pdf epub

 

 

08biznes"Analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności"
Przegląd literatury akademickiej

pdf epub

 

 

09kompetencje"Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych.
Projekt Atlas"

pdf epub

 

 

10aktywizacja"Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną"

pdf epub

 

 

 

Centrum Dzwoni
centrumdzwoni_logoCentrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
www.centrumdzwoni.pl
materiały do pobrania

Najważniejsze publikacje dotyczące Zatrudnienia Wspomaganego:

ic1raportIndywidualizacja i kompleksowość
Raport podsumowujący działalność Centrum DZWONI w II okresie realizacji projektu IV.2014-III.2015

pdf

 

 

ic2poradnik1PORADNIK
Jak być aktywnym na rynku pracy

pdf

 

 

ic3katalogKATALOG
czynności zawodowych

pdf

 

 

ic4agencja"Niepubliczna agencja doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"
- Raport z realizacji projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI w Warszawie

pdf

 

 

 

Centrum Rozwoju Zawodowego
- Monika Zakrzewska

"Model wdrożenia praktyk wspomaganych w szkołach przysposabiających do pracy."
Podręcznik instruktażowy dla nauczycieli

pdf

 

 

"Praktyki wspomagane"
Przewodnik dla ucznia szkoły przysposabiającej do pracy

pdf

 

 

 

 

Fundacja Synapsis
www.synapsis.org.pl

synapsis_model"Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera isynapsis_logo wysokofunkcjonujących osób z autyzmem"

ZAMAWIANIE publikacji

 

 

 

PSOUU
logo_psouuPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu.org.pl
publikacje