Powstała Polska Federacja ZW

historia_3

18 czerwca 2015 r. w siedzibie PFON w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW).

Powstanie Federacji to jeden z ważnych efektów zrealizowanego przez PFON w latach 2013-2015 projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, poświęconego rozwijaniu zatrudnienia wspomaganego w Polsce.

Celem Federacji jest m.in. promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku zatrudnienia, umożliwia pracę zarobkową na równi z innymi osobami.

Ponadto, PFZW zamierza dbać o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; wpływać na jego rozwój i doskonalenie; popularyzować potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju; integrować środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym; popularyzować standardy etyczne związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy.

Na spotkaniu organizacje założycielskie przyjęły statut oraz wybrały Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego weszły: Małgorzata Gorący (prezes), Monika Zakrzewska (wiceprezes), Katarzyna Biesiada (sekretarz), Barbara Suszczyńska (skarbnik) i Mariola Wolan-Nowakowska (członek), a w skład Komisji Rewizyjnej: Adam Mstowski – przewodniczący oraz Grażyna Prusisz i Joanna Zarzycka (członkowie Komisji).

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli organizacji pozarządowych mających wieloletnie doświadczenie w realizacji zatrudnienia wspomaganego zgodnie z pięcioetapową definicją Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, a także przedstawicieli organizacji i osoby fizyczne, które utożsamiają się z ideą zatrudnienia wspomaganego i ją wspierają.

Założycielami PFZW są:

  • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
  • cztery jednostki Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Zarząd Główny oraz koła w Bytomiu, Głogowie i Jarosławiu),
  • Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,
  • Stowarzyszenie FAON,
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
  • Fundacja SYNAPSIS.

W spotkaniu założycielskim uczestniczyli również przedstawiciele Warszawskiego Domu pod Fontanną i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji a także Prezes Honorowy PSOUU i PFON
p. Krystyna Mrugalska i trenerzy pracy wspomaganej. Zainteresowanie przystąpieniem do PFZW wyraziła Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych – p. Anna Woźniak-Szymańska.

Organizacje i osoby zainteresowane członkostwem w Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@pfzw.pl.

historia_2 historia_1 historia_4 historia_5 historia_6 historia_7 historia_8 historia_9 historia_10 historia_3