Profil trenera pracy

Profil kompetencyjny trenera pracy ze względu na zakres zadań, które ma on wykonywać jest bardzo szeroki. Powinien koncentrować się na trzech podstawowych obszarach definiowanych jako cechy osobowości, wiedza i umiejętności.

Poniższy schemat obrazuje rekomendowane szczegółowe kompetencje w poszczególnych obszarach.

trener_schemat

Szczegółowy opis profilu kompetencji na trenera pracy, rolę zawodową (stanowisko) i rekomendowane warunki pracy trenera, wymagania kompetencyjne na stanowisku trenera pracy, wymogi skutecznego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji można znaleźć w publikacji pn. „Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy”.

wytyczne1_plWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy
PDF: wersja polska – 290 KB

pdf

 

 

wytyczne1_enWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy
PDF: wersja angielska – 262 KB

pdf