Gdzie można otrzymać wsparcie?

W celu uzyskania wsparcia trenera pracy najlepiej skontaktować się z najbliższą lokalizacyjnie organizacją członkowską Federacji.

Lista członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego dostępna jest tutaj.