Szkolenie trenerów pracy

Szeroki zakres obowiązków trenera pracy powoduje konieczność stałego poszerzania ich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy.

Zakres merytoryczny szkoleń powinien być dostosowany do indywidualnego profilu czy preferencji trenera. Trener powinien posiadać wiedzę co najmniej w poniższym zakresie:

  1. Zatrudnienia wspomaganego i jego ideologii;
  2. Roli trenera pracy, jego zadań, kompetencji, kodeksu etycznego;
  3. Specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnością;
  4. Wsparcia w planowaniu rozwoju kariery osób z niepełnosprawnością;
  5. Marketingu zatrudnienia wspomaganego oraz metod poszukiwania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością;
  6. Uwarunkowań instytucji rynku pracy, rozwiązań prawno-instytucjonalnych w obszarze aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szkolenia powinny również obejmować rozwój umiejętności miękkich trenera pracy, które są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków. W szczególności są to np. umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, asertywność.

Rozwojowi osobistemu trenera sprzyja obecność mentora, np. innego trenera pracy, który dzięki swoim kompetencjom oraz doświadczeniu wspiera trenera w wejściu w jego obowiązki, a następnie w wyszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.

Równie istotne jest organizowanie spotkań grupowych, dających możliwość wymiany doświadczeń między trenerami, którzy pracują w podobnych środowiskach, z osobami
o tożsamych niepełnosprawnościach, ale na innym obszarze np. w powiecie, regionie czy województwie.

Publikacja „Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy” przedstawia założenia procesu szkolenia trenerów pracy. Prezentuje między innymi warunki organizacyjne, program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dla prowadzących i uczestników. Zawiera również kompendium dla trenera pracy obejmujące prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

wytyczne2_pl„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”
PDF: wersja polska – 2240 KB

pdf

 

 

wytyczne2_en„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”
PDF: wersja angielska – 2269 KB

pdf