Oferta dla pracodawców

Wspomagane zatrudnienie to nieodpłatna usługa kierowana do pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy:

 • poszukują lojalnych i zaangażowanych pracowników;
 • mają gotowość i otwartość do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.

Wspomagane zatrudnienie zakłada współdziałanie

wspolpraca

w celu dopasowania stanowiska i utrzymania pracy przez pracownika.

 

Trener pracy współpracuje z pracodawcą oraz z osobą z niepełnoprawnością poszukującą pracy zapewniając:

 • Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego – dopasowanie kandydata poszukującego pracy do stanowiska pracy poprzez identyfikację jego umiejętności i predyspozycji , m.in. dzięki zastosowaniu próbek pracy i praktyk na konkretnym stanowisku pracy;
 • Zapoznanie pracownika z zakresem zadań na stanowisku pracy i bezpośrednią pomoc w wykonywaniu obowiązków przez pierwszy okres pracy (w zależności od indywidualnych potrzeb);
 • Wsparcie pracownika w adaptacji do środowiska pracowniczego;
 • Przygotowanie załogi przedsiębiorstwa do współpracy z osobą z niepełnosprawnością;
 • Monitoring pracy osoby zatrudnionej – stały kontakt i dostępność trenera pracy przez cały okres zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością;
 • Działania interwencyjne w przypadku trudności z wykonywaniem pracy, zmiana zakresu czynności itp.;
 • Pomoc organizacyjną i prawną w zakresie potrzeb związanych z wykonywaną przez osoby niepełnosprawne pracą;
 • Wsparcie w pozyskaniu informacji o możliwościach dofinansowania.

 

Korzyści, które odnoszą pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością w ramach wspomaganego zatrudnienia:

 • Zyskanie dobrze przygotowanego i pełnego motywacji pracownika;
 • Kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie;
 • Pozytywny wpływa na atmosferę panującą w firmie;
 • Wymierne korzyści finansowe.

 

Usługa wspomaganego zatrudnienia daje realną szansę na

SUKCES PRACODAWCY i PRACOWNIKA,

dzięki udanemu dopasowaniu stanowiska pracy

oraz stałemu wsparciu udzielanemu przez trenera pracy.