Filmy

Spotkania LIVE

Spotkanie 4 – Tranzycja z edukacji do rynku pracy – doświadczenia Szkół Przysposabiających do Pracy

 
Spotkanie 3 – Czy trener pracy w WTZ zwiększy aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami?

 
Spotkanie 2 – Rola trenera pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej

 
Spotkanie 1 – Jak działa Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

 

Polska wersja językowa

  
  

 

Angielska wersja językowa

  
  

 

Centrum DZWONI

 

ChSON Ognisko i WSON