„ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE W PRAKTYCE – SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY (EDYCJA II)”

Projekt został zrealizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH – lidera i Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego – partnera, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność).
Umowa o dofinansowanie nr: ZZO/000201/10/d z dnia 29.04.2019 r.

Więcej…