II ŚWIATOWA KONFERENCJA ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO „WŁĄCZENIE DZIAŁA” W VANCOUVER – UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA POLSKIEJ FEDERACJI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego w terminie 28.04.2023-30.06.2023 realizuje działanie pn. II Światowa Konferencja Zatrudnienia Wspomaganego „WŁĄCZENIE DZIAŁA” w Vancouver – udział przedstawiciela Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2023 r. w Vancouver w Kanadzie. Organizatorami Konferencji są Kanadyjskie Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego, Inclusion BC, Sieć Zatrudnienia British Columbia oraz Światowe Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego.

To wyjątkowe międzynarodowe święto zatrudnienia wspomaganego. Uczestnikami konferencji będą liderzy społeczności z sektora publicznego i prywatnego, urzędnicy państwowi, przedstawiciele biznesu i delegatów organizacji społecznych z całego świata.

Poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez liderów i innowatorów w zakresie zatrudnienia wspomaganego uczestnicy konferencji będą badać i dzielić się najlepszymi praktykami, rozwiązaniami wspólnych wyzwań, najnowszymi trendami i wynikami badań oraz możliwościami tworzenia sieci kontaktów i budowania społeczności. Program trzydniowej Konferencji obejmuje różnorodne sesje tematyczne dotyczące inkluzywnego rynku pracy, który jest możliwy dzięki wykorzystaniu zatrudnienia wspomaganego.

Ogromną nobilitacją jest fakt, że Prezeska PFZW dr Monika Zakrzewska będzie jedną z prelegentek podczas Konferencji i wygłosi wystąpienie pt. „Zatrudnienie wspomagane jako katalizator jakości życia i stabilizacji stresu osób niepełnosprawnych”. Przedstawione zostaną wyniki dwóch badań osób niesłyszących i niedosłyszących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników programów ZW. Wnioski z przedstawionych badań wskazały na istotną rolę ZW w kształtowaniu subiektywnej jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształtowaniu adekwatnej oceny sytuacji stresowej w miejscu pracy osób Głuchych i Słabosłyszących.

Udział w Konferencji będzie także wyjątkową możliwością nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami organizacji z wielu krajów uczestniczących w wydarzeniu, skierowanych na podjęcie współpracy międzynarodowej przez PFZW, która wzmocni naszą pozycję i pozwoli rozwinąć obszary działalności statutowej.

Udział przedstawiciela PFZW w Konferencji w Vancouver sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne edycja 2023 (życie publiczne).

Całkowita wartość projektu 9.980,00 zł

Dofinansowanie Narodowego Instytutu Wolności 9.980,00 zł