„ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE W PRAKTYCE – SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY”

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH – lidera i Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego – partnera, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni).

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zatrudnienia wspomaganego dla kandydatów na trenerów pracy z całego kraju. W szkoleniach weźmie udział 75 zrekrutowanych kandydatów – 5 grup szkoleniowych po średnio 15 osób. Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych” (POKL 2007-2013).

Każdy cykl szkoleniowy będzie trwał 72-godziny i będzie podzielony na trzy zjazdy, każdy ze zjazdów będzie obejmował trzy dni szkoleniowe.

Projekt ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do kandydatów na trenerów pracy z całego kraju. Szkolenia będą odbywać się w trzech miastach: Białymstoku, Krakowie i Warszawie.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Harmonogram realizacji projektu:

Nazwa formy wsparcia Termin realizacji
Rekrutacja uczestników szkoleń z terenu całego kraju marzec 2018 – październik 2018
Organizacja i przeprowadzenie cyklu 3-modułowych szkoleń dla 75 osób kwiecień 2018 – grudzień 2018
Przeprowadzenie egzaminu końcowego dla uczestników szkolenia

 

Po każdym zakończonym cyklu szkoleniowym
Promocja projektu marzec 2018 – maj 2018

listopad 2018 – grudzień 2018

Monitoring i ewaluacja projektu kwiecień 2018 – grudzień 2018
Zarządzanie projektem marzec 2018 – grudzień 2018
Nabór szkoleniowców przygotowanie materiałów szkoleniowych, zabezpieczenie sal szkoleniowych marzec 2018 – kwiecień 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do wykonywania roli trenera pracy oraz osoby aktualnie pracujące jako trenerzy pracy, ale z doświadczeniem nie dłuższym niż 12 miesięcy i nie będące dotychczas uczestnikami tak kompleksowego szkolenia.

Projekt współfinansowany przez: