„ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE W PRAKTYCE – SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY (EDYCJA II)”

Projekt został zrealizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH – lidera i Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego – partnera, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność).
Umowa o dofinansowanie nr: ZZO/000201/10/d z dnia 29.04.2019 r.

Celem projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zatrudnienia wspomaganego dla kandydatów na trenerów pracy z całego kraju. W szkoleniach weźmie udział 98 zrekrutowanych kandydatów – 7 grup szkoleniowych po średnio 14 osób. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych” (POKL 2007-2013).

Każdy cykl szkoleniowy trwał 72-godziny i był podzielony na trzy zjazdy, każdy ze zjazdów obejmował trzy dni szkoleniowe.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmował następujące moduły tematyczne:

 • Moduł 1. Zatrudnienie wspomagane i jego podstawy aksjologiczne – 6h
 • Moduł 2. Trener pracy – profil kompetencyjny, zadania w procesie pięciu kroków zatrudnienia wspomaganego, kodeks etyczny trenera pracy, warunki organizacyjne pracy trenerów – 6h
 • Moduł 3. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w celu planowania i rozwoju kariery. Tworzenie profilu zawodowego – 12h
 • Moduł 4. Model job coachingu – trening i coaching w procesie – 6h
 • Moduł 5. Marketing zatrudnienia wspomaganego w relacjach z pracodawcami – 10h
 • Moduł 6. Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – 8h
 • Moduł 7. Wspieranie w poszukiwaniu pracy. Znajdowanie stanowiska pracy
  i zaangażowanie pracodawcy – 8h
 • Moduł 8 – Wspieranie w miejscu pracy i poza nim – 8h
 • Moduł 9. Wsparcie klienta z niepełnosprawnością na pięciu etapach zatrudnienia wspomaganego – podsumowanie. Budowanie zespołu trenerów. – 8 h

Projekt o charakterze ogólnopolskim, był skierowany jest do kandydatów na trenerów pracy z całego kraju. Szkolenia odbyły się w pięciu miastach: Białymstoku, Głogowie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Harmonogram realizacji projektu:

Nazwa działania Termin realizacji
Rekrutacja uczestników szkoleń z terenu całego kraju luty 2019 – grudzień 2019
Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń luty 2019 – grudzień 2019
Promocja projektu styczeń 2019 – grudzień 2019
Monitoring i ewaluacja projektu styczeń 2019 – grudzień 2019
Zarządzanie projektem styczeń 2019 – grudzień 2019

Szczegółowy harmonogram szkoleń:

Miejsce realizacji szkolenia Terminy realizacji szkolenia
Głogów 25-27.04.2019, 9-11.05.2019, 31.05-02.06.2019
Białystok (grupa I) 14-16.06.2019; 27-29.06.2019; 10-12.07.2019
Białystok (grupa II) 15-17.11.2019; 28-30.11.2019, 11-13.12.2019
Kraków 11-13.09.2019, 18-20.09.2019; 26-28.09.2019
Poznań 11-13.09.2019, 20-22.09.2019; 26-28.09.2019
Warszawa (grupa I) 7-9.06.2019, 13-15.06.2019, 26-28.06.2019
Warszawa (grupa II) 18-20.10.2019, 24-26.10.2019, 6-8.11.2019

Projekt współfinansowany przez: