„Samodzielni i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami – cykl szkoleń dla kadry merytorycznej”

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego realizowała projekt pn. „Samodzielni i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami – cykl szkoleń dla kadry merytorycznej” na podstawie umowy nr 40/MCPS/09/2021/PFRON/ON zawartej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego


Dofinansowanie: 76 200,00 zł
Całkowita wartość: 85 000,00 zł

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu skierowane są do kadry merytorycznej placówek wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkującej teren województwa mazowieckiego.
Liczba uczestników: 144 osoby, podzielone na 12 grup średnio 12-osobowych
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
Okres realizacji: 01.09.2021 r.-15.12.2021 r.

Do pobrania (pdf):