SZKOLENIA DLA TRENERÓW PRACY

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego i Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” zapraszają do udziału w szkoleniu „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na Trenerów Pracy (edycja III)”

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze, czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby, które już realizują zadania Trenera Pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-letnie) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

 

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji Trenera Pracy w zakresie praktycznych teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie Zatrudnienia Wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych z szerzeniem idei Zatrudnienia Wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Co oferujemy?

 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych Trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).

 

Kryteria rekrutacji:

 • Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 • Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi Zatrudnienia Wspomaganego na terenie zamieszkania;
 • Wyrażenie gotowości do uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie 72 godziny);
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie rekrutacji;
 • Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Do pobrania: