Projekty ChSON „Ognisko”

Federacja zrzesza 14 organizacji z całej Polski. Jedną z nich jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, które realizuje działania na terenie Małopolski.

Więcej…

Projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

konkurs_inkubacja_plakat

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Więcej…

Nowa funkcja dr hab. prof. APS Marioli Wolan-Nowakowska

Z dumą informujemy, że dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska, członkini zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego została powołana jako przedstawicielka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie do Komitetu Sterującego projektu Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa.

Więcej…