Walne Zebranie Członków PFZW

Tegoroczne Walne Zebranie Członków PFZW odbyło się 13 czerwca w Miliczu, w Kawiarni Spółdzielni Socjalnej ”Poza Horyzont”.

Uczestniczyli w nim delegaci organizacji członkowskich PFZW. Podsumowaliśmy swoją tegoroczną działalność, przedstawiliśmy sprawozdania — m.in. finansowe i merytoryczne za 2023 rok — a także podyskutowaliśmy.

Więcej…