Konwent „Jakość pracy osób z niepełnosprawnościami”

Jakość pracy i jej wpływ na życie była tematem organizowanego przez Fundację Aktywizacja Konwentu „Jakość pracy osób z niepełnosprawnościami”, który odbył się 8 listopada 2022 r. na platformie ZOOM.

Jako wstęp do dyskusji uczestników wydarzenia w tzw. „pokojach” przedstawione zostały wyniki badania „Barometr skutecznej aktywizacji” przeprowadzonego przez Fundację Aktywizacja oraz badania zasięgu i dostępności usługi zatrudnienia wspomaganego zrealizowane przez Polską Federację Zatrudniania Wspomaganego.
Wyniki i rekomendacje badania przeprowadzonego przez PFZW przedstawiła wiceprezes Zarządu Federacji Małgorzata Gorący.
Tematami szczegółowymi rozważań uczestników Konwentu były:
  • stabilność zatrudnienia,
  • warunki pracy,
  • satysfakcja z pracy,
  • kompetencje autonomia i awans,
  • relacje w miejscu pracy,
  • relacje społeczne.
Jedną z istotnych rekomendacji, jakie zostały sformułowane przez uczestników Konwentu była konieczność włączenia usług zatrudnienia wspomaganego jako niezbędnego instrumentu rynku pracy w Polsce.