Dolnośląski Kongres Dostępności

28 października w Bielawie odbyło się spotkanie środowiska osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, organizacji pozarządowych, samorządowców oraz wszystkich tych, którzy aktywnie wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami.

Na zaproszenie organizatorów Kongresu jedną z osób uczestniczących w dyskusjach panelowych była Małgorzata Gorący (wiceprezes PFZW oraz prezes Stowarzyszenia OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami).

Tematem tegorocznego Kongresu było podsumowanie zmian, jakie zostały zrealizowane w ostatnim czasie w kontekście ustawy o zapewnianiu dostępności, w tym także dostępności do usług wspierających aktywność społeczną i zawodową. Dyskutowano nad tym, jakie są najważniejsze potrzeby i kolejne wyzwania.

Wydarzenie z pewnością stanie się inspiracją do dalszych inicjatyw regionalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.