Zasięg i dostępność usługi zatrudnienia wspomaganego – ankieta

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza ankiety, której zadaniem jest rozpoznanie aktualnej sytuacji w zakresie zasięgu i dostępności usługi zatrudnienia wspomaganego na terenie całego kraju.

Od kilku lat trwają rozmowy i prace ukierunkowane na wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego, co wpłynie na zwiększenie j jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu niezbędne jest m.in. zbadanie aktualnego zasięgu i potrzeb związanych z realizacją usługi zatrudnienia wspomaganego w kraju.

Dane zebrane w badaniu  zostaną przekazane w zbiorczej formie do każdej z organizacji uczestniczącej w badaniu. Posłużą także jako diagnoza potrzeb związanych z wdrażaniem tych usług na terenie kraju w trakcie prac nad założeniami programu/ ustawy o zatrudnieniu wspomaganym.

Zapraszamy do udziału w badaniu wszystkie podmioty, które realizują usługę zatrudnienia wspomaganego  na terenie naszego kraju. Prosimy o wypełnienie formularza, do którego link podajemy poniżej, do 20 marca 2022 roku.

Link do ankiety: https://forms.gle/kqZCKDx9CpK9WCJLA

Życzymy sukcesów w realizacji Państwa projektów i zapraszamy do współpracy.