Inauguracja Rady Programowej PFZW

W dniu 12 maja 2016 r., w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

Członkowie Rady spośród siebie wybrali Przewodniczącą – dr hab. prof. Beatę Cytowską  i Wiceprzewodniczącą – Krystynę Mrugalską.  Gratulujemy Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady objęcia stanowisk!.

Do grona członków Rady dołączyła – prof. Anna Firkowska – Mankiewicz.

Podczas spotkania zostały poruszone ważne kwestie związane z:  informacją i  kreowaniem wizerunku PFZW, podejmowaniem działań innowacyjnych, wpływu na rozwój i wdrażanie usługi zatrudniania wspomaganego w Polsce.

Obrady były niezwykle owocne.

foto 3 foto 2 foto 1