ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA – relacja

Szanowni Państwo,

Dnia 12 maja 2016 roku w Auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się III Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji pt. „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA . Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami”.


Organizatorami wydarzenia były Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego.
Konferencję otworzył Prorektor APS  ds. nauki prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. W spotkaniu oprócz licznych reprezentantów polskich uczelni i organizacji działających na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami do aktywnego życia wziął udział Dyrektor Wydziału Analiz i Programowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Kaca oraz Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Mirosław Przewoźnik.

Zaprezentowano teoretyczne, prawne i organizacyjne podstawy zatrudnienia wspomaganego, dobre praktyki i rozwiązania służące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz galerię posterów przedstawiających działalność organizacji praktykujących zatrudnienie wspomagane w codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Różnorodny program i duża grupa prelegentów pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W Konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze zdarzenia: Galeria Akademii Pedagogiki Specjalnej