Zaproszenie na Konferencję

up_logoognisko_logo

Międzynarodowa Konferencja
Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej”

Kraków
7 – 8 kwietnia 2016 r.

Komunikat 1:

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” organizują II Międzynarodową Konferencję dotyczącą osiągnięć oraz problemów osób dorosłych z niepełnosprawnością w zakresie podejmowania przez nich aktywności zawodowej.

W pierwszym dniu konferencyjnego spotkania doświadczeniami na temat: „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy
– przegląd dobrych praktyk”
podzielą się osoby niepełnosprawne, pracodawcy, trenerzy pracy, terapeuci, rodzice, pracownicy środowiska akademickiego z kraju oraz zagranicy.

W drugim dniu nastąpi podsumowanie i upowszechnienie rezultatów projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” realizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (ChSON „Ognisko”). Projekt jest współfinansowany ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” i jest poświęcony tematyce profesjonalizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną zarówno w sferze wsparcia codziennego jak też aktywizacji zawodowej. Będzie to okazja do poznania doświadczeń z wdrażania i udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością w organizacji pozarządowej na przykładzie ChSON „Ognisko”.

Wszystkie osoby zainteresowane czynnym udziałem w pierwszym dniu konferencji proszone są o zgłaszanie 15-minutowych wystąpień pozostających w następujących nurtach tematycznych:

 • Znaczenie pracy w życiu osób z niepełnosprawnością
 • Działalność placówek oświatowych skierowana na przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością do pracy zawodowej w dorosłym życiu
 • Zatrudnienie wspomagane – prezentacja realizowanych projektów w kraju i zagranicą
 • Sukcesy i trudności w zakresie przygotowania do aktywności zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej i innych dziennych centów aktywności
 • Rozwiązania systemowe (i nie tylko) na rzecz aktywizacji zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością

Prosimy o nadsyłanie tytułów proponowanych referatów do dnia 1 marca 2016.

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii.

Udział w drugim dniu konferencji jest dla uczestników bezpłatny i odbywa się w ramach projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” współfinansowanego ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Celem spotkania w drugim dniu konferencji będzie upowszechnienie rezultatów projektu realizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Poruszone zostaną tematy:

 • Przedstawienie rezultatów projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” , Czy i jak System Zarządzania Jakością może wpłynąć na podniesienie standardów usługi – na przykładzie aktywizacji zawodowej realizowanej przez ChSON „Ognisko”,
 • Jak skutecznie wdrażać System Zarządzania Jakością w organizacji pozarządowej,
 • Co System Zarządzania Jakością może dać klientom, pracownikom i innym osobom z otoczenia organizacji?

Patronat honorowy:

 • Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Michał Śliwa

Komitet Naukowy konferencji:

 • dr hab. Beata Cytowska, Wrocław
 • mgr Małgorzata Gorący, Wrocław
 • doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc., Bratysława
 • doc. PaedDr Terézia Harčaríková, PhD.,Bratysława
 • dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP, Kraków
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP, Kraków
 • ks. dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP, Kraków
 • prof. dr hab. Władysława Pilecka, Kraków
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, Kraków
 • dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS, Warszawa
 • prof. dr hab. Mariola Wolan – Nowakowska, prof. APS, Warszawa
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Bratysława
 • dr Andrzej Wolski, Kraków
 • dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US, Szczecin

Komitet Organizacyjny konferencji:

 • dr Danuta Wolska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr Maria Kościółek, mgr Paulina Litwora – sekretarze konferencji
 • dr Ewa Dyduch
 • mgr Katarzyna Biesiada
 • mgr Marcin Szczypczyk

Do pobrania (pdf):

 • informacje organizacyjne
  pdf

 

 • pełna treść komunikatu
  pdf