Wiceprezes

dr Monika Zakrzewska – Wiceprezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Monika Zakrzewska

Socjolożka, doktor nauk społecznych, doradczyni planowania kariery, ekspertka ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, wykwalifikowana trenerka (certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP). Związana z trzecim sektorem od 2003 roku, w tym z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Inicjatorka i współtwórczyni wielu krajowych i ponadnarodowych projektów edukacyjnych, prozatrudnieniowych (w tym Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI”, Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych) oraz innowacyjnych działań związanych z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF w procesie diagnozy funkcjonalnej w zakresie edukacji, rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Odpowiedzialna za wdrożenie Klasyfikacji ICF do działań aktywizujących dorosłe osoby z niepełnosprawnościami w Centrach Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych projektów szkoleniowych dotyczących planowania kariery osób z niepełnosprawnościami, oceny funkcjonalnej oraz zatrudnienia wspomaganego. Współautorka rekomendacji do zmian systemowych w zakresie modernizacji programu przysposobienia do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, usługi trenera pracy oraz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Członkini wielu zespołów eksperckich, m.in. Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zespołu ds. przygotowania założeń do ustawy o zatrudnieniu wspomaganym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i raportów dotyczących rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, jakości życia oraz biopsychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności m.in. „Zatrudnienie wspomagane – niemożliwe staje się możliwe”, „Zatrudnienie a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Planowanie kariery ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Przygotowanie trenerów pracy”.