Skarbnik

Barbara Suszczyńska – skarbnik Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Barbara SuszyńskaAbsolwentka Kolegium Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wieloletni pracownik samorządowy odznaczony srebrnym medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę. Autorka i inicjatorka działań i programów na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Białystok, zwłaszcza w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z dysfunkcjami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wraz z trenerami pracy sukcesywnie wdraża na Podlasiu ideę Zatrudnienia Wspomaganego. Prywatnie mama nastoletniego Dawida, wielbicielka twórczości Irvinga i właścicielka wymagającej kocicy Zofii.