Sekretarz

Katarzyna Biesiada – sekretarz Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Magister psychologii UJ, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. W Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” od 2007 roku współtworzy i realizuje projekty mające na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością – głównie psychiczną i intelektualną w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego (job coaching). Od 2012 roku członek Zarządu Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko” Sp. z o.o. Zarządza kilkunastoosobowymi zespołami specjalistów (trenerzy pracy, psychologowie, doradcy zawodowi), którzy wykonują szczegółowe zadania na rzecz klientów Stowarzyszenia, odpowiada m.in. za nadzór merytoryczny nad jakością usługi, organizację pracy zespołu, sprawozdawczość merytoryczną oraz bieżące monitorowanie osiąganych rezultatów. Współtworzyła i realizowała projekty:  „Centrum Zatrudnienia Wspomaganego”, „Biuro Aktywizacji Zawodowej” (Projekt zajął I miejsce w II edycji konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów” oraz III miejsce w konkursie „Dobre praktyki EFS 2011”), „Aktywni razem – partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”, „Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”, „SPRÓBUJ PRACY!”, „Społeczne Zarządzanie Przez Jakość”.