Projekty

 „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE W PRAKTYCE – SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY”

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH – lidera i Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego – partnera, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni).

Projekt jest w współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zatrudnienia wspomaganego dla kandydatów na trenerów pracy z całego kraju. W szkoleniach weźmie udział 75 zrekrutowanych kandydatów – 5 grup szkoleniowych po średnio 15 osób. Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych” (POKL 2007-2013).

Każdy cykl szkoleniowy będzie trwał 72-godziny i będzie podzielony na trzy zjazdy, każdy ze zjazdów będzie obejmował trzy dni szkoleniowe.

Projekt ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do kandydatów na trenerów pracy z całego kraju. Szkolenia będą odbywać się w trzech miastach: Białymstoku, Krakowie i Warszawie.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Harmonogram realizacji projektu:

Nazwa formy wsparcia Termin realizacji
Rekrutacja uczestników szkoleń z terenu całego kraju marzec 2018 – październik 2018
Organizacja i przeprowadzenie cyklu 3-modułowych szkoleń dla 75 osób kwiecień 2018 – grudzień 2018
Przeprowadzenie egzaminu końcowego dla uczestników szkolenia

 

Po każdym zakończonym cyklu szkoleniowym
Promocja projektu marzec 2018 – maj 2018

listopad 2018 – grudzień 2018

Monitoring i ewaluacja projektu kwiecień 2018 – grudzień 2018
Zarządzanie projektem marzec 2018 – grudzień 2018
Nabór szkoleniowców przygotowanie materiałów szkoleniowych, zabezpieczenie sal szkoleniowych marzec 2018 – kwiecień 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do wykonywania roli trenera pracy oraz osoby aktualnie pracujące jako trenerzy pracy, ale z doświadczeniem nie dłuższym niż 12 miesięcy i nie będące dotychczas uczestnikami tak kompleksowego szkolenia.

 

„URZĄD PRACY DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – MODEL NATURALNEJ ASYSTENTURY”

Projekt prowadzony na obszarze województwa mazowieckiego, na podstawie umowy grantowej zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 30 listopada 2017r.

Celem innowacji jest przygotowanie pracowników Powiatowych Urzędów Pracy do właściwego wsparcia klienta z niepełnosprawnością intelektualną, czyli stworzenie warunków naturalnej asystentury w urzędzie. Obejmuje ona odpowiednie przeszkolenie kadr urzędów pracy w obszarze obsługi osoby z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie, dostarczenie im materiałów, narzędzi pozwalających na bardziej efektywną pracę z klientem z niepełnosprawnością. Natomiast samym osobom z niepełnosprawnością taki rodzaj wsparcia pozwoli na samodzielne, pełne zapoznanie się z usługami i instrumentami rynku pracy i podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty urzędu, w oparciu o uzyskaną wiedzę.

W ramach innowacji zaplanowane jest przygotowanie dwóch kluczowych elementów:

  1. Materiały edukacyjne dla pracowników urzędu pracy obejmujące:
  1. podręcznik instruktażowy w zakresie komunikowania się i obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną w PUP wraz z zasadami przygotowywania informacji dostępnej i łatwej do zrozumienia;
  2. film instruktażowy;
  3. zestaw szkoleniowy.
  1. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Przewodnik po usługach i instrumentach rynku pracy dostępnych w PUP w tekście łatwym do czytania, który będzie dostępny na stronach internetowych urzędów, na tablicach informacyjnych itp.

W testowaniu innowacji wzięły udział dwa Powiatowe Urzędy Pracy z województwa mazowieckiego: Urząd Pracy m. st. Warszawy – placówka przy ul. Ciołka 10A oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie – Filia w Radzyminie. Pracownicy tych urzędów zaangażowani byli  aktywnie na etapie konsultowania wstępnie przygotowanych materiałów.

 

„TRENER PRACY – POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA OTWARTYM RYNKU PRACY” – projekt szkoleniowy

Projekt partnerski Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego i Fundacji  „Laboro”

Termin realizacji:  lipiec-sierpień 2017

Celem projektu była realizacja  cyklu szkoleń dla 12 kandydatów na trenerów pracy.

Projekt finansowany ze środków Miasta Białystok.