Prezes

Małgorzata Gorący – Prezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Antropolog (Uniwersytet Wrocławski), pedagog specjalny, absolwent podyplomowych studiów w zakresie zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), były pracownik naukowy Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk (15-letnie doświadczenie w pracy badawczej), od 1993 roku współzałożyciel i lider organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych, od 2001 roku inicjator i koordynator programu Wrocławska Agencja Wspomaganego Zatrudniania „Trener pracy” (zarządzanie koordynowanie zespołem, prowadzenie szkoleń, coaching zespołów trenerskich). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, rynku pracy, organizowania szkoleń, zwalczania bezrobocia, itp. Inicjator i koordynator wrocławskiego programu wspomaganego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością TRENER (od 2001 roku), realizuje według autorskiego programu szkolenia przygotowujące do pełnienia roli trenera wspomaganego zatrudniania oraz szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Organizuje i prowadzi autorskie szkolenia dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Łącznie w prowadzonych przez nią szkoleniach uczestniczyło ponad 450 osób. Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia za wdrożenie modelu ZW we Wrocławiu oraz regionalnego i centralnego etapu konkursu „Lodołamacze 2006” w kategorii „Lodołamacz Specjalny”. Autorka licznych wystąpień i publikacji na temat uwarunkowań aktywizacji społecznej i zawodowej osób  niepełnosprawnych na seminariach, konferencjach i debatach omawiających problematykę niepełnosprawności w kraju i za granicą (Drezno, Hamburg, Frankfurt, Lwów, Bruksela). Ekspert i szkoleniowiec w projekcie „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Wchodzi w skład zespołów roboczych na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym pracujących nad systemowymi rozwiązaniami na rzecz zabezpieczania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin (m. in. zespołu pracującego nad organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych czy nad rozwiązaniami edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych).