Członek Zarządu

Mariola Wolan-Nowakowska – Członek Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Mariola Wolan-NowakowskaDr hab. profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;  pedagog i psycholog; kieruje Pracownią Rehabilitacji Zawodowej Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS. Specjalizuje się w zakresie pedagogiki pracy oraz rehabilitacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychopedagogicznych aspektów rozwoju zawodowego oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.  Jest autorką i współredaktorką książek oraz artykułów naukowych. Od 2009 roku pracuje jako członek zespołów i ekspert w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób marginalizowanych na rynku pracy, w tym osób z niepełnosprawnością. Ekspert w zespole projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, projekt współfinansowany ze środków EFS (2013-2015).