Ankietowe badanie potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ankietowym badaniu potrzeb szkoleniowych w zakresie realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego.

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego od 2018 roku prowadzi szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy. Dotychczas z naszych szkoleń skorzystało 270 osób. Otrzymujemy liczne zapytania o możliwość udziału w szkoleniach zarówno od organizacji, instytucji jak i od osób prywatnych.

Więcej…

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem Podkarpackim PFRON i dowiedz się z czego możesz skorzystać.

  1. „Aktywny Samorząd”
  2. Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
  3. Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Więcej…