Ankietowe badanie potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ankietowym badaniu potrzeb szkoleniowych w zakresie realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego.

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego od 2018 roku prowadzi szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy. Dotychczas z naszych szkoleń skorzystało 270 osób. Otrzymujemy liczne zapytania o możliwość udziału w szkoleniach zarówno od organizacji, instytucji jak i od osób prywatnych.

Więcej…