Skład Rady Programowej PFZW został poszerzony

Nowym członkiem Rady został Pan Sławomir Piechota – radca prawny, wieloletni działacz organizacji pozarządowych, zaangażowany w prace samorządów oraz wieloletni poseł na Sejm RP (2005 – 2023).

W każdej działalności szczególnie bliskie były mu zawsze sprawy społeczne. Jako członek Zarządu Miasta Wrocławia ds. polityki społecznej w latach 1999-2002 był jednym z inicjatorów podjęcia we Wrocławiu programu zatrudniania wspomaganego opartego na amerykańskim modelu Job coachingu w 2001 roku.

Jako poseł działał aktywnie w Komisji Ustawodawczej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w Parlamentarnym Zespole ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Parlamentarnym Zespole ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Jesteśmy przekonani, że wiedza i doświadczenie p. Sławomira Piechoty będzie miało znaczący wpływ na prace Rady Programowej PFZW i dalszy, sukcesywny rozwój naszej organizacji.