Zaproszenie na szkolenie

„Zatrudnienie wspomagane w praktyce”
Termin szkolenia:
24-25 czerwca 2023 (2 dni) oraz 1-2 lipca 2023 (2 dni)
Liczba godzin szkolenia:
28 godzin
Miejsce realizacji:
szkolenie on-line, platforma Zoom

Prowadzenie:
Małgorzata Gorący – inicjatorka i koordynatorka wrocławskiego programu wspomaganego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością TRENER (od 2001 roku). Autorka publikacji oraz licznych wystąpień na seminariach, konferencjach i debatach w kraju i za granicą omawiających problematykę niepełnosprawności i uwarunkowań aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Sylwia Wierzbowska – instruktor terapii zajęciowej, wieloletni trener pracy oraz doradca zawodowy, koordynator działań usługi wspomaganego zatrudnienia na otwartym rynku pracy w modelu pięciu kroków w Stowarzyszeniu ,,Ostoja’’ na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami we Wrocławiu.

 

Program szkolenia:

I DZIEŃ – 24  czerwca 2023 r.

9.00-9.30 – Rozpoczęcie szkolenia (sprawdzenie obecności i przedstawienie się uczestników, zapoznanie z agendą i regulaminem szkolenia, weryfikacja techniczna stanowisk pracy)

9.30-10.15 – Zatrudnienie wspomagane i jego podstawy metodologiczne

10.15-12.30 – Trener pracy – profil kompetencyjny, zadania w procesie pięciu kroków zatrudnienia wspomaganego

12.30-13.00 – Przerwa

13.00-14.00 – Model Job coachingu

14.00-15.00 – Wsparcie klienta z niepełnosprawnością na pięciu etapach zatrudnienia wspomaganego

 

II DZIEŃ – 25  czerwca 2023 r.

9.00-10.30 – Marketing zatrudnienia wspomaganego w relacjach z pracodawcami

10.30-12.30 – Wsparcie osób z niepełnosprawnością w planowaniu i rozwoju kariery

12.30-13.00 – Przerwa

13.00-15.00 – Tworzenie profilu zawodowego wraz z IPD

 

III DZIEŃ – 1 lipca 2023 r.

9.00-10.30 – Wspieranie w poszukiwaniu pracy

10.30-12.30 – Znajdowanie stanowiska pracy i zaangażowanie pracodawcy

12.30-13.00 – Przerwa

13.00-15.00 – Wspieranie w miejscu pracy i poza nim – założenia standardu usługi

 

IV DZIEŃ – 2 lipca 2023 r.

9.00-10.30 – Prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością

10.30-12.30 – Budowanie zespołu trenerów  pracy. Budowanie i funkcjonowanie Agencji Zatrudnienia Wspomaganego

12.30-13.00 – Przerwa

13.00-15.00 – Podsumowanie szkolenia – ankieta nabytej wiedzy, ankieta ewaluacyjna

 

Koszt:  540 zł/os

Rezerwację miejsca zapewnia przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Bank PeKaO S.A.: 71 1240 1037 1111 0010 7838 1385 – tytuł przelewu:
Szkolenie „Zatrudnienie wspomagane w praktyce” – imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca br.

Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu co najmniej 8 osób.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Sylwia Wierzbowska – tel. 695 037 965

 

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa .
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu „Zatrudnienie wspomagane w praktyce”.
  3. Dane będą przetwarzane przez okres trwania szkolenia „Zatrudnienie wspomagane w praktyce” i po jego zakończeniu w celu przekazania materiałów szkoleniowych.
  4. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu „Zatrudnienie wspomagane w praktyce”.