Notatka z Posiedzenia Rady Programowej PFZW

Doroczne, Walne Zebranie Członków Federacji poprzedziło trzecie posiedzenie Rady Programowej PFZW. Spotkanie miało miejsce w dniu 07 marca 2018 roku w gościnnym Domu Handlowym Braci Jabłkowskich w Warszawie przy ul. Brackiej 25.

Więcej…

„Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego od 1 czerwca 2017r. realizuje innowacyjny projekt pn. „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”.

Projekt jest prowadzony na obszarze województwa mazowieckiego, na podstawie umowy grantowej zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej…

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na
II Konferencję Naukową
z cyklu:
WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
„Nic o nas bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami
w drodze ku dorosłości”
Wrocław, 25 września 2017 r.
pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
i Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN.
–> Szczegóły w załączniku <–

Więcej…