Zapytanie ofertowe – moduł prawny

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego jako podmiot realizujący projekt pn. „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)”  realizowany w ramach Konkursu 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” na zadania zlecone na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia  na szkoleniowca wspomagającego moduł prawny na szkoleniu dla trenerów pracy z zakresu zatrudnienia wspomaganego w projekcie „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)”.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym zapytaniu.

Zapraszamy do składania ofert.

Do pobrania: