Gdzie można otrzymać wsparcie?

Poniżej przedstawiamy zestawienie podmiotów realizujących aktualnie usługę zatrudnienia wspomaganego w Polsce oraz adresy stron internetowych, na których można uzyskać informacje szczegółowe:

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w partnerstwie z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
  Tytuł projektu:
  Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych
  Strona internetowa projektu
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Ognisko” oraz Stowarzyszeniem FAON
  Tytuł projektu:
  Aktywni razem 2 – partnerstwo na rzecz wspomaganego zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy
  Strona internetowa projektu
 • Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
  Tytuł projektu:
  „Na etacie” – aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy”
  Strona internetowa projektu