Zapytanie ofertowe – moduł prawny

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego jako podmiot realizujący projekt pn. „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)”

Więcej…

PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej (informacja prasowa)

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 do 12 miesięcy przygotowywać się do powrotu na rynek pracy pod okiem zespołu specjalistów. To m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, trenerzy i doradcy. Partnerami projektu realizowanego przez PFRON są ZUS i CIOP. 

Więcej…