Zapytanie ofertowe – moduł prawny

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego jako podmiot realizujący projekt pn. „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)”

Więcej…