Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem Podkarpackim PFRON i dowiedz się z czego możesz skorzystać.

  1. „Aktywny Samorząd”
  2. Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
  3. Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Więcej…

„Samodzielni i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami – cykl szkoleń dla kadry merytorycznej”

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego realizowała projekt pn. „Samodzielni i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami – cykl szkoleń dla kadry merytorycznej” na podstawie umowy nr 40/MCPS/09/2021/PFRON/ON zawartej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Więcej…