SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY (EDYCJA III), cykl III

W maju miał miejsce III i ostatni zjazd cyklu szkoleniowego w ramach projektu „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE W PRAKTYCE – SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY (EDYCJA III)”.

Poruszaliśmy tematy związane ze współpracą z pracodawcami, poszukiwaniem pracy przez klienta, sytuacjami trudnymi w pracy trenera pracy oraz długofalowym wsparciem osób z niepełnosprawnością i firm. Grupa nie po raz pierwszy zaskakiwała prowadzących swoim wyczuciem i zrozumieniem mechanizmów zatrudnienia wspomaganego.

Ostatniego dnia udało nam się pomyślnie zmierzyć się z wyzwaniem egzaminu prowadzonego w formie zdalnej. Śmiało rekomendujemy każdego z uczestników szkolenia do pracy w charakterze trenera pracy. Liczymy, że kiedyś jeszcze będziemy mogli się spotkać, być może na płaszczyźnie zawodowej? Następnym razem najlepiej twarzą w twarz, a nie w okienku „zooma”.