SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY (EDYCJA III), cykl II

W kwietniu odbył się II zjazd cyklu szkoleniowego w ramach projektu „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE W PRAKTYCE – SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY (EDYCJA III)”.

Uczestnicy jak i prowadzący oswoili się ze szkoleniem w trybie zdalnym, co pozwoliło nam na bardziej efektywną pracę. Treścią kwietniowych spotkań była przede wszystkim współpraca z pracodawcami w realizacji procesu zatrudnienia wspomaganego. Dla wielu uczestników był to temat nowy, intrygujący i budzący wiele emocji.

Emocje wzbudził także moduł poświęcony aspektom prawnym. Okazało się, że zapisy ustaw i rozporządzeń można przedstawić w sposób przystępny i zajmujący za co serdecznie dziękujemy Michałowi Orzechowskiemu z PFZW.