Nowi trenerzy w Białymstoku!

Właśnie zakończyliśmy kolejny cykl szkoleniowy dla kandydatów na Trenerów Pracy. To już 3 grupa wyszkolonych osób, tym razem w Białymstoku.

Te 9 dni wspólnych działań, pokazało, jak wielu jest ludzi, którzy są otwarci na nowe wyzwania i przede wszystkim chcą pomagać osobom z niepełnosprawnościami.

Wszyscy byli bardzo zaangażowani i chętni do współpracy.

Testy zdane, egzamin zaliczony na wysokim poziomie, wzrost wiedzy o zatrudnieniu wspomaganym, a co za tym idzie i kompetencji nie tylko zawodowych, ale również i osobistych widoczny.

Mamy więc pewność, że grono specjalistów w dziedzinie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami z modelu zatrudnienia wspomaganego powiększyło się o kolejnych szesnaście nowym gotowych do działania profesjonalistów.

GRATULUJEMY!!!