Zakończenie szkolenia w Białymstoku

Oficjalnie zakończyliśmy już projekt „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy” realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”.

Szkoleniowe pomysły stały się inspiracją nie tylko dla uczestników, ale także dla innych osób.

Przedstawiciele Hotelu Ibis w Białymstoku, gdzie odbywały się szkolenia dla 2 grup, podpisali porozumienie o współpracy lokalnej ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem usługi zatrudnienia wspomaganego!

Ponadto, na profilu hotelu na Facebooku umieszczono galerię zdjęć z naszych warsztatów przedstawiającą ofertę zatrudnienia wspomaganego dla różnych odbiorców usługi.