Konferencja Naukowa – fotorelacja

8 czerwca b. r,  w auli B, w  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się IV Konferencję Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji poświęcona wymiarom wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Współorganizatorem konferencji była Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego.

Na konferencji mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych i inspirujących prezentacji, ale co najważniejsze – wydarzenie zgromadziło zarówno wiele osób z niepełnosprawnością, jak też przedstawicieli organizacji pozarządowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz środowiska naukowego. Każda z tych grup wypowiadała się na forum oraz prezentowała ciekawe i inspirujące doświadczenia do poruszanego tematu.

Konferencja zakończyła się uznaniem, iż najlepszą drogą do osiągania zmian w zakresie dostępności osób z niepełnosprawnością do rynku pracy jest szczere, wielosektorowe partnerstwo, postępowanie metodą małych kroków oraz myślenie w kategoriach wygrana – wygrana – które pozwala przypisywać osiągniecie sukcesu wszystkim stronom zaangażowanym w dane działanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólny, inspirujący do dobrych działań czas!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji