Zaproszenie na konferencję

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
oraz
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
zapraszają
na IV Konferencję Naukową z cyklu
Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnościami

Konferencja odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: aula B

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, terapeutów zajęciowych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką niepełnosprawności oraz rynku pracy

Cele konferencji:

  • ukazanie roli rehabilitacji zawodowej w kształtowaniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
  • analiza prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego;
  • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • przedstawienie modelu naturalnej asystentury jako przykładu uniwersalnego projektowania usług w urzędzie pracy;
  • wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz
prof. dr hab. Joanna Głodkowska
dr hab. prof. UWr Beata Cytowska
dr hab. prof. AJD Daniel Kukla
dr hab. prof. UŁ Agnieszka Lipińska-Grobelny
dr hab. prof. UP Danuta Wolska
dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca konferencji: dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska
dr Barbara Trochimiak – APS
mgr Rafał Skrzypczyk – PFZW mgr Monika Zakrzewska – PFWZ

Kontakt i informacje: biuro@pfzw.pl

Informacja o konferencjach APS https://konferencje.aps.edu.pl
Zapisy: https://konferencje.aps.edu.pl/wymiarywsparcia

Do pobrania (pdf):