Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego w gronie najlepszych innowatorów społecznych!

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego znalazła się w finałowej „9” najlepszych innowacji społecznych realizowanych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Innowacja „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury” uzyskała bardzo wysokie oceny w kryteriach dotyczących skuteczności, efektywności, prawidłowości procesu testowania zgodnie z założeniami w specyfikacji innowacji społecznej, trafności i użyteczności.

Nasz sukces przypieczętował wybór innowacji do ścisłej czołówki przez radę programową, co otwiera drogę do upowszechnienia realizowanych przez nas działań oraz włączenia ich do szerokiej praktyki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom dotychczas zaangażowanym w realizację działań. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach we wdrażaniu zwycięskiej innowacji.