„TRENER PRACY – POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA OTWARTYM RYNKU PRACY” – projekt szkoleniowy

Projekt partnerski Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego i Fundacji  „Laboro”

Termin realizacji:  lipiec-sierpień 2017

Celem projektu była realizacja  cyklu szkoleń dla 12 kandydatów na trenerów pracy.

Projekt finansowany ze środków Miasta Białystok.