Szkolimy kandydatów na trenerów pracy w Białymstoku

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego razem z Fundacją „Laboro” prowadzi szkolenia – Trener Pracy Pomoc Osobom Niepełnosprawnym na otwartym rynku pracy.

W lipcu i sierpniu odbędzie się cykl szkoleń – Trener Pracy. Dzięki szkoleniom już niebawem 12 osób z Białegostoku będzie miała możliwość realizować się jako Trenerzy Pracy. Zatrudnienie Wspomagane jest obecnie jedną z głównych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami na terenie Podlasia. Działa już Centrum DZWONI (prowadzone przez PSONI), a i lokalne organizacje pozarządowe zainteresowane są również uruchomieniem usługi zatrudnienia wspomaganego.

Obecnie prowadzone szkolenie składa się z 72 godzin lekcyjnych i jest bezpłatne.

Po ukończeniu szkolenia osoby uczestniczące zdobędą certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje zawodowe oraz umożliwiający pracę jako trener pracy w systemie zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami europejskimi.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Białystok.