„Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego od 1 czerwca 2017r. realizuje innowacyjny projekt pn. „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”.

Projekt jest prowadzony na obszarze województwa mazowieckiego, na podstawie umowy grantowej zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem innowacji jest przygotowanie pracowników Powiatowych Urzędów Pracy do właściwego wsparcia klienta z niepełnosprawnością intelektualną, czyli stworzenie warunków naturalnej asystentury w urzędzie. Obejmuje ona odpowiednie przeszkolenie kadr urzędów pracy w obszarze obsługi osoby z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie, dostarczenie im materiałów, narzędzi pozwalających na bardziej efektywną pracę z klientem z niepełnosprawnością. Natomiast samym osobom z niepełnosprawnością taki rodzaj wsparcia pozwoli na samodzielne, pełne zapoznanie się z usługami i instrumentami rynku pracy i podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty urzędu, w oparciu o uzyskaną wiedzę.

W ramach innowacji zaplanowaliśmy przygotowanie dwóch kluczowych elementów:

  1. Materiały edukacyjne dla pracowników urzędu pracy obejmujące:
  2. podręcznik instruktażowy w zakresie komunikowania się i obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną w PUP wraz z zasadami przygotowywania informacji dostępnej i łatwej do zrozumienia;
  3. film instruktażowy;
  4. zestaw szkoleniowy.
  5. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Przewodnik po usługach i instrumentach rynku pracy dostępnych w PUP w tekście łatwym do czytania, który będzie dostępny na stronach internetowych urzędów, na tablicach informacyjnych itp.

W testowaniu innowacji wezmą udział dwa Powiatowe Urzędy Pracy z województwa mazowieckiego: Urząd Pracy m. st. Warszawy – placówka przy ul. Ciołka 10A oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie – Filia w Radzyminie. Pracownicy tych urzędów biorą również aktywny udział już na etapie konsultowania wstępnie przygotowanych materiałów.

Planowane zakończenie realizacji projektu to 30 listopada 2017r.

O kolejnych etapach prowadzenia innowacji będziemy informowali Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez serwis społecznościowy Facebook.