Drugie posiedzenie Rady Programowej PFZW

W dniu 24 listopada 2016 r. pod przewodnictwem Pani dr hab. Beaty Cytowskiej odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Programowej oraz przedstawiciele Zarządu Federacji.

Więcej…

XL Sympozjum naukowe – relacja

Rok 2016 to szczególny rok dla zatrudnienia wspomaganego w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Minęło 10 lat odkąd PSONI rozpoczęło realizację pierwszego projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”, którego celem było zaadaptowanie metody zatrudnienia wspomaganego w polskich warunkach społeczno-prawno-ekonomicznych.

Więcej…

15-lecie zatrudniania wspomaganego – relacja

W 2001 roku Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy z samorządem miasta Wrocławia rozpoczął wdrażanie zatrudniania wspomaganego dla osób  z niepełnosprawnością w oparciu  o założenia modelu realizowanego w siostrzanym mieście Wrocławia – Charlotte w Płn. Karolinie (USA).

Więcej…

Projekty ChSON „Ognisko”

Federacja zrzesza 14 organizacji z całej Polski. Jedną z nich jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, które realizuje działania na terenie Małopolski.

Więcej…