Walne Zebranie Członków – podsumowanie

W środę 7 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Zarząd Federacji przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej działalności w minionym roku oraz informacje dotyczące bieżących działań organizacji.

Więcej…

Zapraszamy do obejrzenia…

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez Fundacja SYNAPSIS filmu, który w innowacyjny sposób przekazuje informację skierowaną do pracodawców i współpracowników o osobach ze spektrum autyzmu.

Szansa na 110%

Pan Sebastian to Beneficjent projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. W momencie rekrutacji  był studentem zaocznych studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Więcej…