Materials

pfon_logoPFON
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
www.pfon.org
dokumenty i publikacje

Najważniejsze publikacje dotyczące Zatrudnienia Wspomaganego:

01kompendium_db_praktyki„Kompendium dobrych praktyk.
Zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej”

pdfepub

 

 

02zatrudnienie_staz„Indywidualny staż i wsparcie.
Zatrudnienie wspomagane – podejście oparte na dowodach”

pdf epub

 

 

03broszura„Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
– broszura informacyjna i standardy jakości”

pdf epub

 

 

04wskazowki„Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
– zbiór praktycznych wskazówek”

pdf epub

 

 

05talenty„Rozwijanie talentów.
Ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym”

pdf epub

 

 

06intelekt„Promowanie możliwości szkolenia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną
– doświadczenia międzynarodowe”

pdf epub

 

 

07wykluczenie„Cena wykluczenia:
konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy”

pdf epub

 

 

08biznes„Analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności”
Przegląd literatury akademickiej

pdf epub

 

 

09kompetencje„Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych.
Projekt Atlas”

pdf epub

 

 

10aktywizacja„Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”

pdf epub

 

 

 

Centrum Dzwoni
centrumdzwoni_logoCentrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
www.centrumdzwoni.pl
materiały do pobrania

Najważniejsze publikacje dotyczące Zatrudnienia Wspomaganego:

ic1raportIndywidualizacja i kompleksowość
Raport podsumowujący działalność Centrum DZWONI w II okresie realizacji projektu IV.2014-III.2015

pdf

 

 

ic2poradnik1PORADNIK
Jak być aktywnym na rynku pracy

pdf

 

 

ic3katalogKATALOG
czynności zawodowych

pdf

 

 

ic4agencja„Niepubliczna agencja doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
– Raport z realizacji projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI w Warszawie

pdf

 

 

 

synapsis_logoFundacja Synapsis
www.synapsis.org.pl

synapsis_model„Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem”

ZAMAWIANIE publikacji

 

 

 

PSOUU
logo_psouuPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu.org.pl
publikacje