Publications

wytyczne1_plWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy
PDF: wersja polska – 290 KB

pdf

 

 

wytyczne1_enWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy
PDF: wersja angielska – 262 KB

pdf

 

 

wytyczne2_pl„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”
PDF: wersja polska – 2240 KB

pdf

 

 

wytyczne2_en„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”
PDF: wersja angielska – 2269 KB

pdf

 

 

wytyczne3_pl„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”
PDF: wersja polska – 2240 KB

pdf

 

 

wytyczne3_en„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”
PDF: wersja angielska – 2269 KB

pdf