Kontakt

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

Adres siedziby:
ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno

Adres do korespondencji:
ul. Kacza 21,
01-064 Warszawa
email: biuro@pfzw.pl

KRS: 0000627183
NIP: 6842643782
REGON: 364895740
Bank Pekao: 08124020631111001069455338