III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Rozpoczynamy zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkamy się 25 października w Warszawie, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Więcej…

„Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”

W dniach 27 i 28 lipca 2017 roku w ramach realizacji projektu „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury” przedstawicielki zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego zastępca prezesa Monika Zakrzewska i dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska prowadziły szkolenia w Urzędzie Pracy Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Urzędzie Pracy w Radzyminie (Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie).

Więcej…

Relacja z planu powstawania filmu instruktażowego dla pracowników PUP

Jednym z elementów innowacji, jaką Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego realizuje w ramach projektu „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury” jest film instruktażowy w zakresie komunikowania się i obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Adresatem tego filmu są pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, jakim jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej…

„Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego od 1 czerwca 2017r. realizuje innowacyjny projekt pn. „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”.

Projekt jest prowadzony na obszarze województwa mazowieckiego, na podstawie umowy grantowej zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej…